Home > Login > Vacature Manager HUB Documentlogisiek

Manager HUB Documentlogisiek

PAMV01278

Jouw uitdagingen

Partenamut en Partena Ziekenfonds willen het leven van hun klanten vereenvoudigen door ze een kwaliteitsvolle service aan te bieden die beantwoordt aan hun verwachtingen.
De HUB-afdeling is een gemeenschappelijke service van de ziekenfondsen die deel uitmaken van de groep Partena Promeris. Deze dienst is verantwoordelijk voor de documentlogistiek en de end-to-end procedure van het elektronische beheer van documenten. Ze vervult een belangrijke strategische functie want ze ligt aan de basis van alle operationele processen van de ziekenfondsen en is dus cruciaal voor de kwaliteit en de snelheid van onze dienstverlening aan onze klanten.

Meer informatie over de HUB:
https://www.youtube.com/watch?v=Ss8lou2vz4o

Jouw opdracht
Als manager van deze operationele afdeling die diensten levert aan de twee grootste onafhankelijke ziekenfondsen van België ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de bedrijfsstrategie binnen jouw afdeling. Die steunt op drie pijlers, namelijk digitalisering, kwalitatieve groei en voortdurende verbetering. Je beheert de contacten met de ziekenfondsen en de externe partners, en je coördineert de activiteiten van je dienst met de talrijke (interne en externe) stakeholders. Op die manier realiseer je de strategische doelstellingen van Partenamut en Partena Ziekenfonds.

Jouw taken • Een strategie uitstippelen voor de HUB - rekening houdend met de strategische visie van de twee ziekenfondsen en de groep Partena Promeris - en die strategie vertalen naar actieplannen voor jouw werkterrein. Je plannen bevatten ook een visie op middellange of lange termijn
• De prestaties van je dienst optimaliseren door kritieke prestatie-indicatoren te bepalen en te monitoren op het vlak van deadlines, kwaliteit en betrouwbaarheid. Op die manier kun je de activiteiten van je dienst sturen en bijsturen, en opportuniteiten ontdekken om te groeien, zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen
• Leiding geven aan een team van 6 mensen die rechtstreeks aan jou rapporteren (3 team leaders, 1 process owner, 1 kwaliteitsverantwoordelijke, 1 logistieke coördinator) en ongeveer 60 mensen onrechtstreeks
• Operationeel management
o De dagelijkse gang van zaken verzekeren, rekening houdend met de operationele SLA's
o Toezien op de kwaliteit en de expertise binnen jouw dienst
o Incident Management
• Changemanagement
o Toezien op de voortdurende procesverbetering binnen een omgeving die een digitale transformatie doormaakt
o Projecten opstarten en opleveren, zoals fusies tussen documentlogistiek en EDM, de optimalisatie van IT-tools, ergonomie...
o Changemanagement binnen teams
o Constante optimalisatie en re-engineering van de EDM-keten
• Beheer van de stakeholders: beheer van de klantenrelaties met de twee ziekenfondsen, beheer van de contracten en relaties met de partners van de HUB
• Beheer van crisissen en onverwachte situaties: beheer van alle facetten van incidenten die zich kunnen voordoen, indien nodig over afdelingen heen
• Vakkennis uitbreiden door de evoluties te volgen op wetgevend en technologisch vlak, door op de hoogte te blijven van tools en technieken, door de impact ervan op je service(s) te bepalen en te analyseren, en indien nodig door deel te nemen aan operationele activiteiten, met name in geval van complexe dossiers of wanneer elementen in het geding zijn die gevoelig liggen bij klanten
• Een totaalaanpak hanteren door rekening te houden met de behoeften en verzuchtingen
van andere services wanneer je beslissingen neemt of tijdens de uitvoering van je opdracht
• Beheer van het budget: toezien op alle budgetten van je afdeling

Jouw troeven

• Je beschikt over een masterdiploma of je hebt gelijkwaardige ervaring opgebouwd
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als verantwoordelijke van een operationele afdeling en als leider van een team van minstens 20 personen (indirect reporting)
• Je hebt ervaring als Business Sponsor/Owner, in het bijzonder in projecten met een belangrijke IT-component
• Je hebt een bewezen ervaring in lean management en het beheer van klanten- en partnerrelaties
• Je bent empathisch en diplomatisch, en je bent een getalenteerde communicator, wat blijkt uit jouw uitstekende interrelationele capaciteiten
• Je hebt altijd het belang van de klant voor ogen en die klantgerichtheid pas je toe in je dagelijkse werk
• Je denkt resultaatgericht en getuigt van pragmatisme, en je hebt een analytische geest die gericht is op het oplossen van problemen
• Je kunt een visie uitstippelen op middellange termijn (2 tot 3 jaar) en je laat je graag inspireren door de aanpak van andere bedrijven
• Je bent de drijvende kracht achter veranderingen en dat motiveert je. Je bent in staat om je team in die zin te motiveren en te coachen
• Je hebt een goede voeling met IT. Je begrijpt de dynamiek van een efficiënte samenwerking met de IT-afdeling
• Je bent perfect tweetalig Frans - Nederlands en je kunt je vlot uitdrukken in het Engels
• Je bent geografisch flexibel: je werkt hoofdzakelijk in Brussel (meerdere kantoren) met geregelde verplaatsingen naar de vestigingen in Gent en Luik