Mijn profiel
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in.

Functioneel Expert COVID-19

Gent
PAVE02854
Vacaturedetails
Match criteria
Regio
Oost-Vlaanderen
Business Unit
Partena Ziekenfonds
Contracttype
Deeltijds, Bepaalde duur, Voltijds

Als Functioneel Expert word je tewerkgesteld in een van de 6 call centers die instaan voor het identificeren en adviseren van personen die in contact zijn gekomen met mogelijke COVID-19 besmette personen.

Wat mag je van een job als Functioneel Expert verwachten?

Er zijn 3 verschillende types van gesprekken: een indexgesprek (waarbij de contact tracer een lijst opstelt met contactpersonen), een eerste contactgesprek (om in het risico te bepalen op mogelijke besmetting) en een volggesprek (om te kijken hoe de situatie evolueert).

Als functioneel expert zorg jij er voor dat de call center agenten voldoende kennis hebben over:

 • Het verloop en verspreiding van de ziekte
 • De informatiestromen tussen artsen, sciensano, experten contactonderzoek, call centra, field agents en burgers.
 • De rol en kritische succesfactoren van call agents en field agents ten opzichte van de burger en ten opzichte van de andere actoren in het contactonderzoek
 • Privacy in het contactonderzoek
 • Het begrippenkader: isolatie en quarantaine, voorzorgsmaatregelen, advies, attesten, doorverwijzing

Binnen het call center sta jij in voor:

 • Ondersteuning van de call Agents bij moeilijke of complexe situaties en vragen; in consultatie-modus of door overname van het gesprek.
 • Support in het kader van klachtopvolging.
 • Realisatie van kwaliteitsmonitoring, met focus op kennis, ter ondersteuning van de coachings door de call center supervisors.
 • Het detecteren van eventuele kennis gaps bij de medewerkers en het opzetten en organiseren van testen hierrond.
 • Het ondersteunen bij de uitwerking en de organisatie van rollenspelen en briefings.

Je ziet erop toe dat je de noodzakelijke kennis van de te gebruiken regels, procedures en beschermingsmaatregelen verwerft en bijwerkt.

Je stelt verbeteringen aan de scripts voor op basis van je ervaring tijdens gesprekken.

Omdat het van essentieel belang is dat je als Functioneel Expert goed op de hoogte bent van het contact tracing proces van A tot Z zal je ook regelmatig ingezet worden als Field Agent op het terrein.

Hiervoor dien je bij personen die niet telefonisch gecontacteerd kunnen worden ter plaatse te gaan op het adres waar deze persoon zich bevindt. Voor de bezoeken en gesprekken zal je beschikken over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Je zal ook over elektronische communicatiemiddelen beschikken om deze informatie te verzamelen en door te geven.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je genoot een opleiding Hoger Onderwijs. Bij voorkeur is die opleiding gezondheidskundig (sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker, vroedkundige,...) of je hebt een aangetoonde affiniteit met de gezondheidssector.
 • Uiteraard spreek je vloeiend Nederlands.
 • Uitstekende luister- en communicatievaardigheden zijn je eigen, net als een goed leervermogen.
 • Aangezien er van je verwacht wordt dat je mensen ter plaatse gaat bezoeken, ben je in het bezit van een rijbewijs B en heb je een wagen ter beschikking.
 • Een vertrouwdheid met ICT tools is een meerwaarde.
 • Je hebt reeds enige ervaring met veldwerk als Field/Call Agent in contact tracing en met het voeren van zorggesprekken in het bijzonder.
 • Je gaat gemakkelijk gesprekken aan en bent patiënt/ mens-georiënteerd.

Het is een meerwaarde waneer je:

 • ervaring hebt in het opmaken van opleidingen en rollenspelen hebt
 • kennis van andere talen (Engels, Frans, Turks, Arabisch, Pools,...) bezit
 • kennis hebt van de sociale kaart en bestaande voorzieningen

Je engagement bestaat uit:

 • Bereid zijn tot permanente vorming
 • Deelnemen aan intervisiemomenten
 • Minstens 50% beschikbaarheid binnen een 38 uren week
 • Bereid zijn om te werken in een werkrooster met weekend en avondwerk: werkuren tijdens de week tussen 8u en 20u en in het weekend tussen 10u en 20u.

Wat kan jij van ons verwachten?

Partena Ziekenfonds bied je:

 • Een open en jonge bedrijfscultuur met ruimte voor initiatief, inspraak en vernieuwing.
 • Een organisatie ‘in beweging’ die zowel zorg-, comfort- als gezondheidsdiensten aanbiedt.
 • Een organisatie bekroond met het zilveren Investors in People label die aandacht heeft voor het welzijn van alle medewerkers.
 • Een hecht team waar iedereen in opgenomen wordt.
 • Duidelijke omkadering en een stevige opleiding.

We hechten veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. Kwaliteiten van de medewerkers primeren ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Duur

Een contract van bepaalde duur met een duurtijd tot en met 30 november 2020. Mogelijks kan het contract nog eens met 6 maanden verlengd worden.
Solliciteer nu
Terug Print
Functioneel Expert COVID-19

Benieuwd naar je nieuwe collega's?