Home > Onze collega's aan het woord > Filip Standaert, manager Gezinszorg en Kinderdagverblijven

Filip Standaert, manager Gezinszorg en Kinderdagverblijven

“Ik streef er naar mijn medewerkers in de meest optimale omstandigheden een ideale dienstverlening te kunnen laten aanbieden aan jongeren en ouderen”


Op 1 januari 2012 ben ik bij Partena gestart als manager van de sociale dienst. Na een tijdje kwam daar gezinszorg bij. Na de fusie tussen Partena en het ziekenfonds Euromut veranderden mijn bevoegdheden.
De sociale dienst kreeg een eigen manager en ik kreeg kinderopvang als nieuwe bevoegdheid.

Sinds dat moment ben ik manager van gezinszorg en kinderopvang. Mijn taak bestaat eruit om ervoor te zorgen dat mijn medewerkers in de beste omstandigheden een ideale dienstverlening aan jongeren en ouderen kunnen geven.
Partena geeft de mogelijkheid om deze verantwoordelijkheid op te nemen en de dienst zelf verder uit te bouwen.

Ik heb de eindverantwoordelijkheid over de resultaten van beide diensten. Die resultaten boek ik samen met een fantastisch team van medewerkers die mij bijstaan. Het is mijn taak om een kader te scheppen waarbinnen al mijn medewerkers kunnen functioneren op mentaal, infrastructureel, financieel en sociaal vlak en dit in overleg met de vertegenwoordigers van de vakorganisaties.

We hebben klanten uit alle leeftijdslagen van de bevolking. Bij gezinszorg zijn er de jonge mama’s die we bijstaan met kraamzorg, maar er zijn ook de ouderen of zorgbehoevenden die op onze diensten rekenen voor het huishouden en hun verzorging.
En dan zijn er natuurlijk ook de kinderen en hun ouders die klant zijn bij onze kinderdagverblijven en onthaalouders.

Ik ben er van overtuigd dat wij voor kwaliteit staan. Ik ben er ook zeker van dat de buitenwereld die mening deelt. Gezinszorg en kinderopvang scoren goed op de inspecties van de Vlaamse Overheid. Dagelijks krijgen we ook feedback, waar wij ook gevolg aan geven. We leggen de kwalitatieve lat hoog voor onszelf. Op die manier willen we onze klanten tonen dat we hun vertrouwen verdienen. Het feit dat ik de maatschappij help met gezinszorg en kinderopvang geeft me voldoening. Ik heb op zich weinig contacten met de klanten, maar indien nodig wil ik er zijn voor iedereen.